wpisz słowo:   
 Środa,  23 Września 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2019-07-31
 Dobra kondycja finansowa gminy Wolsztyn

Miło poinformować Państwa, że według sporządzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu „Analizy kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego za rok 2018” (http://www.poznan.rio.gov.pl/) spośród 93 gmin wiejsko-miejskich województwa wielkopolskiego gmina Wolsztyn zajmuje 25 pozycję. Analiza uwzględnia między innymi wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, który za rok 2018 wyniósł 16,2%. Wskaźnik ten informuje o tym, jaka część wydatkowanego budżetu przeznaczana jest na gminne inwestycje powiększające majątek. Ważną informacją o możliwościach rozwoju gminy jest wskaźnik samofinansowania inwestycji obrazujący w jakim stopniu samorząd terytorialny jest w stanie finansować inwestycje środkami własnymi - za rok 2018 wyniósł on 79,5%. Omawiając wskaźniki składające się na ocenę sytuacji gospodarczej należy wspomnieć o relacji zobowiązań do dochodów, a więc tak bardzo komentowaną sprawę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec 2018 roku wskaźnik zadłużenia w stosunku do wszystkich uzyskanych dochodów wyniósł 20,5%. Liczony w taki sposób wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia do końca 2013 wynosił  60%.

 

Zadłużenie gminy Wolsztyn określa się w granicach uprawnień wynikających w ustawy o finansach publicznych i spłacane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Biorąc pod uwagę tylko dochody własne gminy, a więc dochody pomniejszone o wszystkie dotacje i subwencje – wskaźnik zadłużenia gminy Wolsztyn za rok 2018 wyniósł  42,2%.

 

W artykule z 18 lipca 2019 roku w jednej z lokalnych gazet prezentującym zadłużenie niektórych gmin pomieszano wskaźniki zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem ze wskaźnikami zadłużenia w stosunku do dochodów własnych, czyli dochodów ogółem pomniejszonych o wszystkie subwencje i dotacje.

 

Mając dostęp do danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (podane jako jedno ze źródeł informacji) wystarczyło obliczyć stosunek procentowy kwoty z kolumny „Zobowiązania ogółem” do kwoty z kolumny „Dochody własne” konkretnej gminy, aby uzyskać dane dotyczące jej wskaźnika zadłużenia w stosunku do dochodów własnych. A o taki wskaźnik zadłużenia redakcja pytała gminę Wolsztyn.

 

Dokonując porównania poszczególnych gmin należało zaprezentować wskaźniki liczone dla każdej z nich w taki sam sposób.

Tak więc wskaźniki zadłużenia w stosunku do dochodów własnych wynoszą dla :

dla gminy Zbąszyń - 17,1% (w artykule – 7,6%),

dla gminy Rakoniewice – 36,4% (w artykule – 14,0%),

dla gminy Przemęt – 56,5% (w artykule – 16,3%) ,

dla gminy Siedlec – 51,9% (w artykule – 20,7%).

 

RIO w Zielonej Górze nie opublikowała jeszcze analizy za rok 2018. Trudno więc określić, jak liczono wskaźniki gmin województwa lubuskiego ujęte we wspomnianym artykule.

 

Należy zauważyć, że trudno jest porównywać wysokość dochodów własnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich czy miejskich.  Są one różne, bo różne są ich źródła. Różna jest też struktura i wysokość wydatków bieżących w mieście i na wsi, zwłaszcza wydatków utrzymaniowych.

 

O dobrej kondycji finansowej świadczy także raport Gminy Wolsztyn za lata 2014 – 2018 w którym przedstawiono graficznie zadłużenie gminy w stosunku do jego limitu.

 

 

 

 

Dobra kondycja finansowa naszej gminy pozwala na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej, których  celem jest podwyższanie standardu życia mieszkańców.

 

Budżety przyjmowane przez radę w ostatnich latach są budżetami proinwestycyjnymi. Następuje intensywny i zrównoważony rozwój gminy, co jest widoczne w wielu obszarach działalności zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Przykładem tego są wykonane w ostatnich latach liczne drogi, ścieżki rowerowe, inwestycje oświatowe, inwestycje w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, inwestycje społeczne, w komunikację publiczną, turystykę, mieszkalnictwo, przemysł – plany miejscowe czy służbę zdrowia). W/w inwestycje w znaczący sposób wpływają na atrakcyjność gminy, jako miejsca do inwestowania oraz zamieszkania. W tym kontekście warto także wspomnieć chociażby o dwóch dużych realizowanych obecnie przedsięwzięciach inwestycyjnych, jakimi są przebudowa MOSIRU oraz budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego przy ulicy Dworcowej. Priorytetem dla naszej gminy jest zrównoważony rozwój lokalny kładąc duży nacisk na rozwój gospodarczy. Najlepiej świadczą o tym będące w końcowym etapie opracowania jakże ważne z gospodarczego punktu widzenia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które wyznaczają obszary pod działalność gospodarczą. Tereny objęte planami obejmują obszar ok. 130 ha, zlokalizowane są przy ulicy Inwestycyjnej, na Berzynie, przy drodze krajowej Zielona Góra – Poznań – rejon Powodowa, w strefie Niałka Wielkiego jadąc w kierunku do Obry. Po ich opracowaniu zostanie przygotowana stosowna oferta inwestycyjna dla potencjalnych inwestorów. Sukcesywny rozwój przemysłu sprawia, że intensywnie rozwija się mieszkalnictwo zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jak i wielorodzinna, co można zauważyć szczególnie w strefie podmiejskiej miasta Wolsztyna. Opisany wyżej kierunek działań naszego samorządu zapewnia stabilna sytuacja finansowa gminy.      

 
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-19 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-16 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-15 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-07-10 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-10-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-30
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-25
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-22
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-19
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-09-18
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 31
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"