Umowa na place zabaw przy Przedszkolu w Obrze podpisana

W dniu 20 listopada 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę dwóch placów zabaw wyposażonych w urządzenia do zabawy i rekreacji dla dzieci na terenie należącym do Zespoł (...)

Strefa Płatnego Parkowania zostanie rozszerzona o ulicę Strzelecką i Wschowską

W poniedziałek 2 grudnia b.r. wchodzi w życie Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku (...)

Zintegrowane centrum komunikacyjne w budowie

W dniu 5 lipca 2019 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. W fazie początkowej inwestycji rozebrany został budynek usługowy (kiosk z zapleczem magazynowym) wraz z fundamentami.

(...)

Nowe oświetlenie w Niałku Wielkim od strony Jeziora Berzyńskiego

W dniu 15 listopada 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę oświetlenia w Niałku Wielkim w sąsiedztwie Jeziora Berzyńskiego. Inwestycja stanowi pierwszy etap przedsięwzięcia, drugi p (...)

Uwaga ! Teren czasowo wyłączony z ruchu drogowego

W związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie”, informujemy iż w dniach od 15 listopada do (...)

Rusza budowa drogi w Starym Widzimiu

W dniu 15 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę drogi w miejscowości Stary Widzim. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa drogi na odcinku o długości ca. 407,08 m o nawierzchni z (...)

Droga na Berzynie w trakcie budowy

W dniu 25 lipca 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę drogi w miejscowości Berzyna (obręb Komorowo).

(...)

Nowe oświetlenie w Karpicku przy ulicy Poznańskiej

W dniu 29 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego – Karpicko, ul. Poznańska i ul. Lipowa – etap I.

(...)

Umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego we Wroniawach podpisana

W dniu 22 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach.

(...)

Dotacja na budowę drogi podpisana

W dniu 25 października br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej  w (...)

Ruszył kolejny etap budowy ścieżki rowerowej Obra - Świętno

Inwestycja realizowana przez Gminę Wolsztyn  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno.  W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa ścieżki rowerowej na dwóch o (...)

100 000 zł na remont szatni na boiskach sportowych

W dniu 17 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn.: Remont szatni na boiskach sportowych w gminie Wo (...)

MOSiR ma nowy plac przed budynkiem

W ramach przedmiotowego zadania wykonano drogę przeciwpożarową wraz z placem manewrowym o nawierzchni przepuszczalnej z kostki betonowej o powierzchni ok. 660 m2. W ramach zadania wykonano także nową bramę w (...)

Nowe centrum rekreacji siłowej - MOSiR

Aktualnie na MOSiR-e trwają odbiory techniczne przebudowanego cetrum rekreacji siłowej.

(...)

Ścieżka rowerowa Stary Widzim – Wroniawy

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Stary Widzim – Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+587,63” – zadanie realizowane przy współpracy Wielkopolskiego (...)

Ścieżka rowerowa Karpicko – Barłożnia Wolsztyńska

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Karpicko – Barłożnia Wolsztyńska w km 25+970,00 do km 29+664,74” – zadanie realizowane przy współpracy Wielkopolskiego Z (...)

Dobra kondycja finansowa gminy Wolsztyn

Miło poinformować Państwa, że według sporządzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu „Analizy kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego (...)

Dotacja na ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą w Wolsztynie

Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szla (...)

Trwają intensywne prace na obiekcie MOSiRu

Trwają prace związane z rozbudową części centralnej budynku oraz przebudowę istniejącej części hotelowo – gastronomicznej MOSiRu.

(...)

« »